Now showing items 1-1 of 1

    • Hukuk ve sinema dersi: neden ve nasıl? 

      Bologna sürecinin de katkısıyla seçmeli derslerin çeşitlenmesi sonucunda tasarlanan hukuk ve sinema dersi öğrencilerin seyrederek, hukuksal problemleri tanıma, tartışma, kişisel değerlendirme yapma yeteceğinin gelişmesine ...