Show simple item record

dc.contributor.authorKapancı, Kadir Berk
dc.date.accessioned2019-02-25T22:29:24Z
dc.date.available2019-02-25T22:29:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKapancı, K.B. (13 Temmuz, 2015). Bir Yıldan Uzun Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedelinin Türk Lirası Üzerinden Belirlenmesinde TBK M. 344 F.1 C. Son'un Yorumlanması. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6 (4), ss.809-834. DOI: 10.21492/inuhfd.239929en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/inuhfd/issue/22414/239929
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/583
dc.descriptionYayıncının hakları saklıdır, yayım ve dağıtım için izninin alınması gereklidir. Bu kapsamda yazar herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.en_US
dc.description.abstract6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa göre konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kira süresi bir yıl olabileceği gibi bir yıldan uzun süreli de olabilir. Bir yıllık kira sözleşmeleri, bir yıllık sürenin bitiminden on beş gün önce yalnızca kiracının fesih beyanı ile sona erdirilebilir. Aksi takdirde sözleşme bir yıllığına uzar. Söz konusu durumda kiraya verenin bu zorunlu uzatma karşısında menfaatlerinin denkleştirilebilmesi için kira bedeli yeniden tespit edilecektir. TBK m. 344 f.1, Türk Lirası üzerinden kararlaştırılmış olan kira bedelinin uzama döneminde ne kadar olacağının tespitinde uygulanacak kıstasları belirtmektedir. Bunun yanında TBK m. 344 f.1 c.son hükmü, söz konusu düzenlemenin bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacağını belirtmektedir. Çalışma, öğretideki görüşler ışığında bu son hükmün nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin ayrıntılı açıklamalar içermektediren_US
dc.description.abstractIn accordance with the Turkish Code of Obligations numbered 6098, lease contracts for residental or roofed commercial premises may be made for one year or more than one year. One year lease contracts may only be terminated by will of the lessee, this will should be declared at least fifteen days prior to the end of the one year period. Otherwise, the existing lease contract will be extented for another year. In such a case, in order to equilibrate the position of the lessor, the lease price should be redetermined. Art. 344 para.1 TCO sets aside the principles that will be used in this determination, when the lease price has been agreed in Turkish Liras. Besides that, Art. 344 para.1 (2) TCO stipulates that this provision will be applied to lease contract with the duration of more than one year as well. This paper aims to clarify how this rule should be interpreted in the light of the different views in the legal doctrine.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKira bedelien_US
dc.subjectBir yıldan uzun süreli kira sözleşmesien_US
dc.subjectArtış oranıen_US
dc.subjectUzama dönemien_US
dc.subjectSözleşme özgürlüğüen_US
dc.subjectLease priceen_US
dc.subjectLease contracts with the duration of more than one yearen_US
dc.subjectIncrease rateen_US
dc.subjectPeriod of extentionen_US
dc.subjectFreedom of contracten_US
dc.titleBir yıldan uzun süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin Türk lirası üzerinden belirlenmesinde TBK M. 344 F.1 C. son'un yorumlanmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentHukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.authoridKadir Berk Kapancı / 0000-0002-6540-5872en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage809en_US
dc.identifier.endpage834en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.tr-dizinid445095en_US
dc.contributor.institutionauthorKapancı, Kadir Berk
dc.identifier.doi10.21492/inuhfd.239929en_US
dc.description.PublishedMonthTemmuzen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record