Show simple item record

dc.contributor.authorKurt, Ekrem
dc.date.accessioned2019-02-26T22:03:32Z
dc.date.available2019-02-26T22:03:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKurt, E. (Aralık, 2016). Kendi·lerine yasal danışman atanan ki·şileri·n hukuki· durumu. UA Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 4(8), ss.42-79.en_US
dc.identifier.issn2147-7213
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/596
dc.description##nofultext##en_US
dc.description.abstractSınırlı ehliyetliler temelde fiil ehliyetinin bütün koşullarına sahiptir, ayırt etme gücüne sahiptir, ergindir, kısıtlı da değildir. Bunların kısıtlanmaları için yeterli sebep bulunmasa da MK 429'da sayılan işlemler için onayı alınmak üzere bunlara bir yasal danışman atanır. Maddede sayılanların dışındaki işlemler için bu kimselerin fiil ehliyetleri tamdır. Atanan yasal danışmana oy danışmanı adı verilir. Hakim gerek görürse bu kişilerin mal varlıklarının yönetimini yasal danışmana verebilir. Öğretide her iki uygulamanan da yani MK'da sayılan işlemlerin yanısıra malverlğı yönetiminin de yasal danışmanın onayına bağlanabileceği ve böylelikle "karma danışmanlık" oluşturulabileceği kabul edilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSeçkin Yayıncılıken_US
dc.relation.ispartofUA Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectYasal Danışmanen_US
dc.subjectSınırlı Ehliyetlileren_US
dc.subjectFiil Ehliyetien_US
dc.titleKendilerine yasal danışman atanan kişilerin hukuki durumuen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentHukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.authoridEkrem Kurt / 0000-0002-5894-6603en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage42en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.tr-dizinid237016en_US
dc.contributor.institutionauthorKurt, Ekrem
dc.description.PublishedMonthAralıken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record