Now showing items 3-4 of 4

  • Ticaret şirketi hisselerinin teslimi hakkındaki ilamların icrası 

   Durman, Okay (Kocaeli Üniversitesi, 2014)
   Türkiye’de ticari hayatın gelişmesi ve şirketlerin sayısında görülen artışa paralel olarak, şirket hisselerinin kolayca el değiştirmesini sağlayan mevzuat hükümleri nedeniyle şirket hisselerin devrinden doğan uyuşmazllkların ...
  • Türkiye'de arabuluculuğun gelişimi 

   Yazıcı, Çiğdem (Legal, 2020)
   Türk hukuk sistemi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuk ile ilk kez Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanu­nu ile tanışmıştır. Bu yöntem bir süre tamamen ihtiyari olarak uygulan­mış, sonrasında ise ...