Show simple item record

dc.contributor.authorAkbulut, Ali
dc.contributor.authorBoduroğlu, M. Hasan
dc.date.accessioned2019-02-28T13:04:26Z
dc.date.accessioned2019-02-28T11:08:20Z
dc.date.available2019-02-28T13:04:26Z
dc.date.available2019-02-28T11:08:20Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationAkbulut, A., & Boduroglu, MH. (2015). Evaluation of Building Type Adjacent Structures' Interacted and Single Seismic Performances by Fragility Curves. JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI. 18(3), pp. 183-196en_US
dc.identifier.issn1302-0900
dc.identifier.issn2147-9429
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/720
dc.descriptionM. Hasan Boduroglu (MEF Author)en_US
dc.description.abstractMevcut yapıların deprem performans, risk ve güçlendirme analizlerinde, yanındaki yapı ile olan ilişkisini uygun modelleme teknikleri ile analiz aşamasının içine dâhil ederek, sonuçların tekbaşına analiz edilmiş binalara göre olan farklılıklarını incelemek önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, literatürdeki komşu binaların birbirleri ile olan etkileşim modelleri, statik itme analizi ve doğrusal olmayan hesap yöntemleri, deprem ivme kayıtlarının bir veri tabanından alınması ve tasarım spektrumuna göre ölçeklenmesi, zaman tanım alanına göre hesap yöntemi, hareket denkleminin Newmark-b yöntemi ile sayısal çözümü ve kırılganlık eğrileri ile bina performans seviyelerinin belirlenmesi konuları incelenmiştir. Bitişik (komşu) ve birbirine benzer binaların, deprem performanslarının birbirileri ile olan etkileşimli ve deprem yönüne göre değişen bir şekilde yapı blokları olarak ele alınıp, hasar görebilirlik-kırılganlık eğrileri yönünden değerlendirilmeleri incelenmiş ve binaların ayrı ayrı analiz edildikleri duruma göre daha farklı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe performance-based analysis for the low-storey building type structures are generally carried out, as those buildings were isolated single standing buildings with no interaction with adjacent buildings. Incorporating the interaction of the adjacent buildings in seismic performance and risk (retrofitting) analysis by using proper modelling techniques seems important by means of obtaining the deviation of the results from the conventional analysis results of isolated single modelled structures. Literature review has been carried out for the following topics; adjacent building models, push-over analysis, earthquake acceleration, time series database analysis and scaled records, time history analysis of equation of motion with Newmark-beta method and fragility curves for building performance levels. The aim of this study is the evaluation of vulnerability risk via fragility curves for seismic performance of adjacent buildings as interacting structures. Results show that interacted and isolated analysis types yields different seismic performance levels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofJournal Of Polytechnic-Politeknik Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPush-Over analysisen_US
dc.subjectscaled accelogramsen_US
dc.subjectfragility curvesen_US
dc.subjecttime history analysisen_US
dc.subjectadjacent building interactionen_US
dc.titleBitişik yapıların deprem performanslarının ayrı veya bitişik olarak kırılganlık eğrileri yardımı ile incelenmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of building type adjacent structures' interacted and single seismic performances by fragility curvesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentMühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage183en_US
dc.identifier.endpage196en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.wosidWOS:000447831900010en_US
dc.description.tr-dizinid209789en_US
dc.contributor.institutionauthorBoduroğlu, M. Hasan
dc.description.woscitationindexEmerging Sources Citation Indexen_US
dc.identifier.wosqualityN/Aen_US
dc.description.WoSDocumentTypeArticleen_US
dc.description.WoSPublishedMonthEylülen_US
dc.description.WoSIndexDate2015en_US
dc.description.WoSYOKperiodYÖK - 2015-16en_US
dc.identifier.doi10.2339/2015.18.3183-196en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record